Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

ROZVRH na ZIMNÝ SEMESTER AR 2017/2018

DENNÉ ŠTÚDIUM

Výučba v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 začína 18. septembra 2017.
 
MIESTO ŠTÚDIA BANSKÁ BYSTRICA

Konečná verzia rozvrhu denného štúdia miesto štúdia Banská Bystrica bude zverejnený v AIS dňa 12. 9. 2017 po 12.00 hod.

Študenti denného štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica sa budú prihlasovať na rozvrh v dňoch 13. a 14. septembra 2017 podľa tohto harmonogramu:

1. rok denného bakalárskeho štúdia - 13. septembra 2017 (streda) od 9.00 hod.

2. až 5. rok denného bakalárskeho štúdia - 13. septembra 2017 (streda) od 11.00 hod.

1. až 4. rok denného inžinierskeho štúdia - 14. septembra 2017 (štvrtok) od 9.00 hod.

Prihlasovanie na rozvrh bude pre študentov sprístupnené od začiatku prihlasovania (uvedeného vyššie) až do 22. 09. 2017 (piatok) do 23.59 hod.

Manuál prihlasovania na rozvrh

Študenti prvého roku denného bakalárskeho štúdia s miestom štúdia v Banskej Bystrici budú o prihlasovaní na rozvrh informovaní v rámci úvodného sústredenia dňa 12-9-2017 o 9,00 hod. v aule rotunde.

 

BC DENNÉ - otvorenie PVP v akademickom roku 2017-2018

BC DENNÉ - otvorenie VP v akademickom roku 2017-2018

ING DENNÉ - otvorenie VP v akademickom roku 2017-2018

 

MIESTO ŠTÚDIA POPRAD

Rozvrh denného štúdia s miestom štúdia v Poprade bude zverejnený v AIS 12-9-2017 po 12,00 hod. Študenti denného štúdia bakalárskeho študijného programu Manažment a inžinierskeho študijného programu Podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade sa na rozvrh NEPRIHLASUJÚ.
Výučba na IMS v Poprade začína dňa 18. 9. 2017 (pondelok).

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 1. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia