Úvod > Pracoviská >

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania

Štúdium cestovného ruchu na Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania umožňuje absolventom získať dvojitý diplom v študijnom odbore cestovný ruch v spolupráci s prestížnou Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku. Ide o jedinečnú možnosť získania takéhoto diplomu v podmienkach Slovenska a Českej republiky.

Vedúci katedry: Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Tajomník katedry: Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Sekretárka: Zvaríková Iveta

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048 / 446 2212
Fax: 048 / 446 2221

E-mail: iveta.zvarikova-

Konzultacne hodiny - ZS 2018-2019.pdf (21. 9. 2018 10:07:20)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš