Úvod > Pracoviská >

Katedra cestovného ruchu

Štúdium cestovného ruchu na Katedre cestovného ruchu umožňuje absolventom získať dvojitý diplom v študijnom odbore cestovný ruch v spolupráci s prestížnou Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku. Ide o jedinečnú možnosť získania takéhoto diplomu v podmienkach Slovenska a Českej republiky.

Vedúci katedry: Maráková Vanda, doc., Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Tajomník katedry: Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Sekretárka: Zvaríková Iveta

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048 / 446 2212
Fax: 048 / 446 2221

E-mail: iveta.zvarikova-

Konzultačné hodiny_LS 2018-2019.pdf (6. 2. 2019 13:00:42)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Marčeková Radka