Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská >

Katedra ekonómie

Vedúci katedry: Hronec Martin, doc., Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Martinkovičová Miriam, doc.,PhDr., PhD.
Tajomník katedry: Mazúrová Barbora, Ing., PhD.
Sekretárka: Sýkorová Kristína
Vedúci oddelení:
Dolinská Viktória, doc., PhDr., PhD., vedúca oddelenia aplikovaných spoločenských vied
Horehájová Mária, doc. Ing., PhD., vedúca oddelenia ekonómie

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048/446 2612
Fax:

E-mail: kristina.sykorova-

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor