Postup vybavovania dokumentácie pred odchodom

 

ZOZNAM DOKUMENTOV A POVINNOSTÍ PRED ODCHODOM NA MOBILITU

 

a) tlačivo Learning Agreement - pred odchodom vypĺňame len po str.2, konzultácia zvolených predmetov v zahraničí s prodekankou pre štúdium  je dôležitá a nevyhnutná z dôvodu uznávania predmetov po návrate z mobility a je nevyhnutná. POVINNÁ PRE KAŽDÉHO. Finálnu LA dokument, ideálne vo WORDE si ponechajte pre ďalšie úpravy. Do druhej časti budete zapisovať prípadné zmeny v študijnom pláne a obe časti budete potrebovať k uznaniu po návrate na EF.

b) zmluva o poskytnutí finančného príspevku - (Finančná zmluva /FZ/, odovzdávate 3x originál s vašim podpisom)  

- nájdete v  priložených súboroch na konci stránky

-  vypĺňame výlučne na PC

- FZ pred odovzdaním a vytlačením pošlite mailom  na kontrolu mailom na jana.prasovska@umb.sk

c) Individuálny študijný plán - nevyhnutné mať schválené,  žiadosť podávate na študijnom oddelení.

d) komerčné liečebné poistenie do zahraničia  - vybavte si v niektorej Vami zvolenej komerčnej  poisťovni podľa pokynov zo zmluvy o poskytnutí finačného príspevku. Môžte využiť nasledovné:

bola aktualizovaná ponuka poistenia Erasmus+:

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/mobility/erasmus/ka1-europske-mobility/poistenie-pre-studentov-stazistov-zamestnancov-a-ucitelov-v-ramci-erasmus.html

  • Outgoing učitelia, zamestnanci plus študenti a stážisti ako doposiaľ
  • Incoming učitelia, zamestnanci, študenti a stážisti

e) kópia kartičky poistenca - EÚ strana, musí byť platná! (2x kópia)

f) jazykové on-line testovanie a podpora - má 3 fázy, je povinná.

A.  pred odchodom na mobilitu ho robia všetci. Výzva na vyplnenie testu vám príde automaticky zo systému do mailu, ktorý ste uviedli a až keď vaše dokumenty odošleme na rektorát UMB.

B. Test z jazyka č.2 príde len určitej skupine študentov a je to  tzv. náučný test.

 C. Po mobilite vypĺňajú opäť všetci. Chodí často do SPAM BOXU.

=  On-line Linguistic Support, nástroj jazykovej podpory. http://erasmusplusols.eu/. Jeho používanie je povinné pre všetkých študentov (aj stážistov) na mobilite Erasmus+ od LS 2014/2015 (hovorí o tom Finančná zmluva: ČLÁNOK 6 – ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA)

 

Dodržiavanie podmienok finančnej zmluvy!!!

UPOZORNENIE: Za nesplnenie akekoľvek časti dokumentacie pred, počas aj po mobilite sa udeľujú sankcie vo forme vrátenia časti vyplatených grantov!

Je zverejnené na stránke UMB: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/informacie/erasmus/ka1-europske-mobility/postup-pri-nedodrziavani-podmienok-financnej-zmluvy.html


 

 

 

 

LA 2019 - 2020 final X.docx (10. 9. 2019 9:32:35)
LA staz AJ absolvent - student.docx (27. 6. 2019 12:37:32)
FZ staz student 2019-2020.doc (27. 6. 2019 12:37:05)
FZ student studium 2019-2020.doc (27. 6. 2019 12:36:46)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 26. 11. 2019 | Aktualizoval: Prašovská Jana