Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

ZÁPIS na akademický rok 2019/2020

 

Vážené študentky, vážení študenti,

 

v termíne od 15. mája 2019 do 30. júna 2019


prebieha ZÁPIS na akademický rok 2019/2020.

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 5. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia