Ekonomická fakulta

Municipia, Portugalsko

Municipia Portugalsko staz.doc (9. 4. 2013 8:30:05)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 9. 4. 2013 | Aktualizoval: Prašovská Jana

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica