Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská >

Katedra odbornej jazykovej komunikácie

Katedra zabezpečuje výučbu cudzieho odborného jazyka zameraného na ekonomickú oblasť. Aj keď katedra nemá vlastný študijný program, svojou ponukou cudzích jazykov vo významnej miere dopĺňa štúdium všetkých odborov na fakulte. Na výber ponúka päť cudzích jazykov – anglický, nemecký, ruský, francúzsky a španielsky. V ponuke katedry je aj slovenský jazyk pre cudzincov.

Vedúci katedry: Spišiaková Mária, PhDr., PhD. - anglický jazyk
Zástupca vedúceho katedry: Kubišová Ľuba, Mgr., PhD. - anglický jazyk
Tajomník katedry: Škvareninová Dagmar, Mgr., PhD. - anglický jazyk
Sekretárka: Rusnáková Monika, Mgr.

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048 / 446 25 12
Fax:

E-mail: monika.rusnakova-

KOJK.jpg (21. 4. 2017 11:37:30)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Rusnáková Monika

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica