Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská >

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

KATEDRA VEREJNEJ EKONOMIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA (KVEaRR) je pedagogickým a vedecko-výskumným pracoviskom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vznikla spojením Katedry regionálneho rozvoja a verejnej správy a Katedry verejnej ekonomiky od 1. 9. 2011. Skladá sa z dvoch oddelení – Oddelenie verejnej ekonomiky a Oddelenie regionálneho rozvoja a verejnej správy.

Vedúci katedry: Vitálišová Katarína, Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
Tajomník katedry: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Sekretárka: Janošková Darina Bc.
Vedúci oddelení:
Hronec Štefan, doc. Ing., PhD. , vedúci oddelenia verejnej ekonomiky
Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD., vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a verejnej správy

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048/446 2012
Fax:

E-mail: darina.janoskova-

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor