Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Edičná činnosť >

Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 11. 2016 | Aktualizoval: Administrátor

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica