Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská >

Inštitút manažérskych systémov, Poprad

EF UMB pôsobí v meste Poprad od roku 1992. Dlhodobá tradícia bola zavŕšená akreditovaním Inštitútu manažérskych systémov Akreditačnou komisiou v odbore Manažment. Štúdiom v tomto odbore získajú študenti kompetencie v oblasti ekonomiky podniku, účtovníctva, manažmentu, marketingu, operačného manažmentu a ďalších predmetov. Úspech inštitútu podčiarkuje aj spolupráca s hospodárskou praxou priamo v regióne mesta Poprad. Študenti tak získavajú prax priamo vo vybraných podnikoch.

Vedúca inštitútu: Bartková Lucia, Ing. PhD.
Zástupkyňa vedúcej inštitútu: Závadská Zuzana, Ing. PhD.
Sekretárka: Lapšanská Martina, Ing.

Adresa: Francisciho 910/8, 058 01 Poprad
Telefón: 052/4262322
Fax: 052/7721196

E-mail: martina.lapsanska-

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Bartková Lucia