Členovia katedry

Vedúci katedry: Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Tajomník katedry: Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Sekretárka: Zvaríková Iveta

Interní členovia katedry:


Elexová (Šmardová) Ľudmila, Ing. PhD.,
Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Gajdošíková (Lencsésová) Zuzana, Ing., PhD.
Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Holúbeková Katarína, Ing., PhD.
Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Maráková Vanda, doc., Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing. PhD.,
Orieška Ján, doc. Ing., PhD.
Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc., Ing., PhD.
Šimočková Ivana, Mgr., PhD.
Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.
Zvaríková Iveta

Interní doktorandi:
Kubaľa Jaroslav, Ing.
Kvasnová Diana, Ing.
Marciš Matúš, Ing.
Orelová Andrea, Ing.
Pančíková Kristína, Ing.
Sokolová Jana, Ing.
Žofaj Matej, Ing.

Externí spolupracovníci:
Bajaník Tibor, Ing.
Daňo Ferdinand, prof. Ing. PhD.
Dobrota Miroslav, Ing.
Droppová Csilla, Ing., PhD.
Eliášová Darina, doc. Ing., PhD.
Gregová Katarína, Ing., PhD.
Hanesová Lívia, Ing., PhD.
Hrubalová (Hudáčková) Lucia, Ing., PhD.
Hruška Miroslav, Ing., PhD.
Chrančoková Daniela, Ing., Mgr., PhD.
Indrová Jarmila, doc., Ing., PhD.
Ištok (Al-khouri) Barbara, Ing.
Jarábková Jana, doc. Ing., PhD.
Lukáčová Beata, Ing.
Magátová Ivana, Ing.
Marušková Jaroslava, Ing. CSc.
Mazúchová Ľudmila, Ing., PhD.
Moncoľová (Medveďová) Miroslava, Ing., PhD.
Murínová Simona, Ing., PhD.
Pěč Jiří, Ing., PhD.
Pechlaner Harald, prof. Dr.
Petrík Ivan, Ing., PhD.
Repáňová Terézia, Ing., PhD.
Strašík Anton, Ing., PhD.
Ševčíková Miriama, Ing., PhD.
Tomka Július, Ing., PhD.

Konzultačné hodiny_LS 2017-2018 (30. 1. 2018 15:10:46)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Marčeková Radka