text

PROMÓCIE ABSOLVENTOV ING štúdia - jún 2015

Slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia sa uskutočnia:

29. júna 2015 a 30. júna 2015 
miesto konania Aula Rotunda, EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

Harmonogram slávnostných promócií je zverejnený v priloženom súbore.

Upozornenie: Vzhľadom na kapacitu Auly rotundy odporúčame maximálne 5 pozvaných hostí na jedného absolventa, ktorí sa zúčastnia slávnostnej promócie priamo v Aule rotunde. 

Potvrdenie účasti na slávnostných promóciách
Zaradenie všetkých absolventov na promócie (menovite) bude zverejnené v AIS po ukončení inžinierskych štátnych skúšok dňa 26. mája 2015. Na promócie budú zaradení všetci absolventi akademického roka 2014/2015 (januárový aj májový termín). Absolvent v termíne od 26. mája 2015 do 19. júna 2015 cez AIS potvrdí alebo odmietne účasť na promóciách. Postup potvrdenia účasti sa nachádza v priloženom súbore. Potvrdzovanie účasti na promóciách bude sprístupnené v AIS od 26. mája 2015 (skôr to nie je možné, pretože na promócie môže byť zaradený len absolvent (nie študent).

Priložené súbory
ponuka_absolventov_vysokych_skol.pdf21. 5. 2015 11:53:59slovalco_trainee.pdf18. 5. 2015 17:31:58Harmonogram promocii Ing studia - jun 2015.pdf18. 5. 2015 12:56:59Potvrdenie účasti na slávnostnej promócii.pdf22. 5. 2013 10:14:25