Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

PROMÓCIE ABSOLVENTOV ING štúdia - jún 2015

Slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia sa uskutočnia:

29. júna 2015 a 30. júna 2015 
miesto konania Aula Rotunda, EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

Harmonogram slávnostných promócií je zverejnený v priloženom súbore.

Upozornenie: Vzhľadom na kapacitu Auly rotundy odporúčame maximálne 5 pozvaných hostí na jedného absolventa, ktorí sa zúčastnia slávnostnej promócie priamo v Aule rotunde. 

Potvrdenie účasti na slávnostných promóciách
Zaradenie všetkých absolventov na promócie (menovite) bude zverejnené v AIS po ukončení inžinierskych štátnych skúšok dňa 26. mája 2015. Na promócie budú zaradení všetci absolventi akademického roka 2014/2015 (januárový aj májový termín). Absolvent v termíne od 26. mája 2015 do 19. júna 2015 cez AIS potvrdí alebo odmietne účasť na promóciách. Postup potvrdenia účasti sa nachádza v priloženom súbore. Potvrdzovanie účasti na promóciách bude sprístupnené v AIS od 26. mája 2015 (skôr to nie je možné, pretože na promócie môže byť zaradený len absolvent (nie študent).

Slavnosti_spojene_so_studiom_Studenti - prihlasenie.pdf (21. 8. 2015 14:36:40)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 8. 2015 | Aktualizoval: Horvátová Lucia