Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

PROMÓCIE ABSOLVENTOV ING štúdia - jún 2018


Slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia
 

sa uskutočnia dňa 27. júna 2018

v Aule Rotunde na Ekonomickej fakulte UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica.


Harmonogram slávnostných promócií je zverejnený v priložených súboroch.

ROZDELENIE študentov študijného programu Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov - denná forma štúdia, je zverejnené v AiS2.


Upozornenie: Vzhľadom na kapacitu Auly rotundy odporúčame 6 pozvaných hostí (na sedenie) na jedného absolventa, ktorí sa zúčastnia slávnostnej promócie priamo v Aule rotunde. 


Potvrdenie účasti na slávnostných promóciách:
Zaradenie všetkých absolventov na promócie (menovite) je zverejnené v AiS2 od 23. mája 2018 (po ukončení štátných skúšok v mesiaci máj). Na promócie sú zaradení všetci absolventi.

Absolvent v termíne od 24. mája 2018 do 17. júna 2018 cez AiS2 POTVRDÍ alebo ODMIETNE účasť na promóciách. Manuál potvrdenia účasti na slávnosti je zverejnený v priloženom súbore (na konci). POZOR - na promócie sa neprihlasujete (už budete prihlásení), len POTVRDZUJETE ÚČASŤ!

Potvrdzovanie účasti na promóciách bude sprístupnené v AiS2 od 24. mája 2018 (skôr to nie je možné, pretože na promócie môže byť zaradený len absolvent, nie študent).

 

Manuál - slávnosti spojené so štúdiom - promócie.pdf (17. 5. 2018 10:01:56)
PREHLAD - promocie Ing studia - jun 2018.pdf (17. 5. 2018 10:00:50)
Harmonogram promocii Ing studia - jún 2018.pdf (17. 5. 2018 10:00:44)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 5. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia