text

PROMÓCIE ABSOLVENTOV ING štúdia

Slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia sa uskutočnia:

miesto štúdia Poprad - dňa 4. júla 2014 - miesto konania Veľká zasadačka Mestského úradu v Poprade
Harmonogram slávnostných promócií je zverejnený v priloženom súbore.

miesto štúdia Banská Bystrica - v dňoch 
1. júla 2014  - miesto konania Slávnostná aula Beliana, FHV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica.
2. júla 2014  - miesto konania Aula Rotunda, EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Harmonogram slávnostných promócií je zverejnený v priloženom súbore.
Poznámka: Termín promócií bol posunutý z dôvodu obsadenia auly Beliany v pôvodne stanovených termínoch.

Potrdenie účasti na slávnostných promóciách (týka sa aj miesta štúdia BB aj Poprad)
Zaradenie všetkých absolventov na promócie bude zverejnené v AIS po ukončení inžinierskych štátnych skúšok dňa 23. mája 2014. Na promócie budú zaradení všetci absolventi akademického roka 2013/2014 (januárový aj májový termín). Absolvent v termíne od 23. mája 2014 do 20. júna 2014 cez AIS potvrdí alebo odmietne účasť na promóciách. Postup potvrdenia účasti sa nachádza v priloženom súbore. Potvrdzovanie účasti na promóciách bude sprístupnené v AIS od 23. mája 2014.

Priložené súbory
Poprad - Harmonogram promocii Ing studia - 4 júl 2014.pdf20. 5. 2014 11:30:10BB - Harmonogram promocii Ing studia - 1 a 2 jul 2014.pdf20. 5. 2014 11:30:05Potvrdenie účasti na slávnostnej promócii.pdf22. 5. 2013 10:14:25