Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

PROMÓCIE ABSOLVENTOV ING štúdia - jún 2017Slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia
(absolventi z mesiaca január 2017 a máj 2017)

sa uskutočnia

 

26. a 27. júna 2017


miesto konania Aula Rotunda, EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

 


Harmonogram slávnostných promócií je zverejnený v priloženom súbore.

ROZDELENIE študentov študijného programu Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov - denná a externá forma štúdia, je zverejnené priamo v AIS.

Upozornenie: Vzhľadom na kapacitu Auly rotundy odporúčame maximálne 5 pozvaných hostí na jedného absolventa, ktorí sa zúčastnia slávnostnej promócie priamo v Aule rotunde. 

Potvrdenie účasti na slávnostných promóciách
Zaradenie všetkých absolventov na promócie (menovite) je zverejnené v AIS od 19. mája 2017 (po ukončení štátných skúšok v mesiaci máj). Na promócie sú zaradení všetci absolventi akademického roka 2016/2017 (januárový aj májový termín).
Absolvent v termíne od 20. mája 2017 do 19. júna 2017 cez AIS potvrdí alebo odmietne účasť na promóciách. Manuál potvrdenia účasti na slávnosti je zverejnený v priloženom súbore. Potvrdzovanie účasti na promóciách bude sprístupnené v AIS od 20. mája 2017 (skôr to nie je možné, pretože na promócie môže byť zaradený len absolvent (nie študent).

 

Harmonogram promocii Ing studia - jún 2017.pdf (15. 5. 2017 14:14:46)
manual_Slavnosti_spojene_so_studiom.pdf (18. 5. 2016 8:16:03)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 5. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia