Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

PROMÓCIE ABSOLVENTOV ING štúdia - jún 2016

Slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia sa uskutočnia:

27. júna 2016 až 29. júna 2016

miesto konania Aula Rotunda, EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica


Harmonogram a prehľad slávnostných promócií sú zverejnené v priložených súboroch.

ROZDELENIE študentov študijného programu Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov - denná forma štúdia (aj študentov tohto programu preradených z IMS) je zverejnené priamo v AIS.

Upozornenie: Vzhľadom na kapacitu Auly rotundy odporúčame maximálne 5 pozvaných hostí na jedného absolventa, ktorí sa zúčastnia slávnostnej promócie priamo v Aule rotunde. 

Potvrdenie účasti na slávnostných promóciách
Zaradenie všetkých absolventov na promócie (menovite) je zverejnené v AIS. Na promócie sú zaradení všetci absolventi akademického roka 2015/2016 (januárový aj májový termín). Absolvent v termíne od 20. mája 2016 do 19. júna 2016 cez AIS potvrdí alebo odmietne účasť na promóciách. Manuál potvrdenia účasti na slávnosti je zverejnený v priloženom súbore. Potvrdzovanie účasti na promóciách bude sprístupnené v AIS od 20. mája 2016 (skôr to nie je možné, pretože na promócie môže byť zaradený len absolvent (nie študent).

 

manual_Slavnosti_spojene_so_studiom.pdf (18. 5. 2016 8:16:03)
PREHLAD - promocie Ing studia - jun 2016.xlsx (17. 5. 2016 16:20:35)
Harmonogram promocii Ing studia - jún 2016.pdf (17. 5. 2016 16:20:18)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 5. 2016 | Aktualizoval: Horvátová Lucia