Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

POTVRDENIA na 2017/2018 + ÚRADNÉ HODINY ŠO

Potvrdenia o návšteve školy na AR 2017/2018:

1. Uchádzač, prijatý v akademickom roku 2017/2018 sa DŇOM ZÁPISU stáva študentom fakulty. Všetky potvrdenia o návšteve školy ako aj ďalšie potvrdenie (napr. na rodinné prídavky atď.) môže získať AŽ NA ZÁPISE NA ŠTÚDIUM. Pred dňom zápisu mu NIE JE MOŽNÉ vydať potvrdenie o štúdiu na fakulte.

2. Študent fakulty, ktorý bude v akademickom roku 2017/2018 pokračovať v štúdiu na fakulte si môže prísť osobne vyzdvihnúť potvrdenie o návšteve školy na AR 2017/2018 na študijné oddelenie fakulty v termíne od 21. augusta 2017 v čase úradných hodín.

 

V súvislosti so začiatkom akademického roka 2017/2018 bude študijné oddelenie vybavovať stránky podľa nasledovných úradných hodín:

14. 8. 2017 - 25. 8. 2017 - platia štandardné úradného hodiny (zverejnené na internetovej stránke fakulty)

28. augusta 2017 - študijné oddelenie NEÚRADUJE

30. 8. 2017 a 31. 08. 2017 - od 9.00 - 11.00 hod. vybavujú všetky študijné referentky

4. 9. 2017 - študijné oddelenie z dôvodu zápisov do 1. roku denného BC štúdia NEÚRADUJE

5. 9. 2017 - 9.00 - 11.00 hod. - vybavujú študijné referentky D. Výlupková a J. Matejková

6. 9. 2017 - študijné oddelenie z dôvodu zápisov do 1. roku denného ING štúdia NEÚRADUJE

7. 9. 2017 - 9.00 - 11.00 hod. - vybavujú študijné referentky M. Supuková a L. Horvátová

8. 9. 2017 - študijné oddelenie z dôvodu zápisov do 1. roku externého BC a ING štúdia NEÚRADUJE

11. 9. 2017 - 9.00-11.00 hod. a 13.00-14.00 hod. - vybavujú študijné referentky D. Výlupková a L. Horvátová

12. 9. 2017 - 9.00-11.00 hod. - vybavujú študijné referentky J. Matejková a M. Supuková
z dôvodu povinného školenia o ochrane osobných údajov študijné oddelenie 12.9.2017 od 13.00 hod. NEÚRADUJE.

13. 9. 2017 - 9.00-11.00 hod. a 13.00-14.00 hod. - vybavujú študijné referentky D. Výlupková a L. Horvátová

14. 9. 2017 - 9.00-11.00 hod. a 13.00-14.00 hod. - vybavujú študijné referentky J. Matejková a M. Supuková

18. 9. 2017 - 21. 9. 2017 - v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. - vybavujú všetky študijné referentky
                                   a v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. - vybavuje M. Supuková (18.9.2017)
                                                                                         vybavuje J. Matejková (19.9.2017)
                                                                                         vybavuje D. Výlupková (20.9.2017)
                                                                                         vybavuje L. Horvátová (21.9.2017)

22. 9. 2017 - v čase od 12.30 hod. do 14.00 hod. - vybavujú všetky študijné referentky

25. 9. 2017 - 9.00-11.00 hod. a 13.00-14.00 hod. - vybavuje študijná referentka M. Supuková

26. 9. 2017 - 9.00-11.00 hod. a 13.00-14.00 hod. - vybavuje študijná referentka J. Matejková

27. 9. 2017 - 29. 9. 2017 - študijné oddelenie z dôvodu konania slávnostných promócií NEÚRADUJE

od 2. 10. 2017 platia štandardné úradné hodiny (zverejnené na internetovej stránke fakulty).
 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 10. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia