Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Rozhodnutie prijímacej komisie

Vážení uchádzači,

V priložených súboroch nájdete zverejnené:

a) Rozhodnutie prijímacej komisie zo dňa 19-06-2017

b) Výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium. Výsledky sú zoradené podľa EVIDENČNÉHO ČÍSLA PRIHLÁŠKY.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 6. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia