Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Rozhodnutie prijímacej komisie zo dňa 18-06-2018


Vážení uchádzači,

V priložených súboroch nájdete zverejnené:

a) Rozhodnutie prijímacej komisie zo dňa 18-06-2018

b) Výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium (body za prijímaciu skúšku + body za SŠ). Výsledky sú zoradené podľa EVIDENČNÉHO ČÍSLA PRIHLÁŠKY.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 6. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia