Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Vyučované predmety

Nové programy platné od 2015/2016

Bakalárske štúdium

Mikroekonómia
Profesijná etika

Inžinierske štúdium

   

Staré programy platné od 2005/2006

Bakalárske štúdium

Dejiny ekonomických teórií
Dejiny ekonomických teórií (v AJ)
Dejiny svetového hospodárstva
Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie
Economic Policy
Ekonómia 2. (v AJ)
Ekonomika životného prostredia (vo FJ)
Etika vo verejnom sektore
Európska finančná a menová integrácia (vo FJ)
Európska únia
Európska únia (v AJ)
Európska únia (vo FJ)
Filozofia
Geografia CR
História procesu globalizácie (vo FJ)
History of the Economic Theories
Hospodárska geografia
Hospodárska politika
Makroekonómia 1.
Makroekonómia 1. (v AJ)
Makroekonómia 1. (vo FJ)
Manažérska psychológia
Medzinárodné menové a finančné systémy (vo FJ)
Mikroekonómia 1.
Mikroekonómia 1. (v AJ)
Občianske právo
Podnikateľské právo
Podnikateľské právo v EÚ
Politológia
Pracovné právo
Právo v zdravotníctve
Právo vo financiách
Právo vo vzdelávaní
Psychológia
Riadenie podniku 1. (vo FJ)
Sociálna politika
Socio-kultúrne dimenzie medzinárodných vzťahov
Sociológia
Správne právo
Svetová ekonomika 1.
Úvod do sociológie (v AJ)
Úvod do štúdia na VŠ
Vybrané kapitoly z dejín ekonomických teórií
Vybrané kapitoly z hospodárskej politiky (vo FJ)
World Economy
Základy ekonomiky 1.
Základy európskeho práva
Základy práva
Životné prostredie

Inžinierske štúdium

Akulturačné štúdie
Makroekonómia 2.
Makroekonómia 2. (v AJ)
Makroekonómia 2. (vo FJ)
Mikroekonómia 2.
Mikroekonómia 2. (v AJ)
Mikroekonómia 2. (vo FJ)
Podnikateľské právo v MaSP
Psychológia trhu
Riadenie podniku 2. (vo FJ)
Sociálna psychológia (ESÚ)
Sociálno - psychologický výcvik
Súťažná politika
Základy ekonomiky 2.
Životný štýl v súčasnej spoločnosti

Doktorandské štúdium

Makroekonómia 3.
Mikroekonómia 3.
Svetová ekonomika 2.

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor