Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Rozhodnutie prijímacej komisie

V priložených súboroch sú zverejnené:


a) Rozhodnutie prijímacej komisie zo dňa 19-06-2017

 

b) Výsledky prijímacej skúšky na inžinierske štúdium zo dňa 16-06-2017.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 6. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia