Vyučované predmety

Nové programy platné od 2015/2016

Bakalárske štúdium

Accounting 1
Accounting 2
Bakalárska práca s obhajobou
Bankovníctvo
Daňový systém
Financie a mena
Financie domácností
Finančné riadenie podniku
Finančné trhy
Finančné vykazovanie a bilancovanie
Kolektívne investovanie
Platobný styk
Podnikové financie
Poisťovníctvo
Seminár k bakalárskej práci
Účtovníctvo 1
Účtovníctvo 2
Účtovníctvo vo verejnom sektore
Verejné financie

Inžinierske štúdium

Diploma seminar
Diplomová práca s obhajobou
Diplomový seminár
Financial management 1
Financial management 2
Financial management of banks and insurance companies
Financie Európskej únie
Finančné riadenie bánk a poisťovní
Finančné vykazovanie bánk
Finančný manažment 1
Finančný manažment 2
Group accounting
International accounting
International finance
International financial management
Koncernové účtovníctvo
Konsolidácia účtovnej závierky
Managerial accounting
Manažérske účtovníctvo
Medzinárodné financie
Medzinárodné finančné trhy
Medzinárodné účtovníctvo
Medzinárodný finančný manažment
Menová analýza a prognóza
Operácie komerčných bánk
Public finance and public choice
Regulácia a riziko v bankách
Special seminar in finance and banking
Špeciálny seminár z financií a peňažníctva
Štandardizácia a medzinárodné štandardy
Taxation and tax administration
Verejné financie a verejná voľba
Zdaňovanie a daňová správa

Doktorandské štúdium

Dizertačná práca s obhajobou
Financie
Finančný manažment 3
Hospodárska politika
Makroekonómia 3
Manažment a marketing finančných inštitúcií
Medzinárodné financie 2
Metodológia a etika vedeckej práce 1
Metodológia a etika vedeckej práce 2
Peňažníctvo a monetárna ekonómia
Písomná práca na dizertačnú skúšku
Verejné financie 2
   

Staré programy platné od 2005/2006

Bakalárske štúdium

Bakalárska práca
Bankovníctvo
Daňový systém
Finančné riadenie podniku
Peňažné a kapitálové trhy
Seminár k bakalárskej práci
Účtovníctvo 1
Účtovníctvo 2
Účtovníctvo 2 - FBI
Účtovníctvo v cestovnom ruchu
Účtovníctvo vo verejnom sektore

Inžinierske štúdium

Investičné obchody

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor