Vyučované predmety

Nové programy platné od 2015/2016

Bakalárske štúdium

Ekonomická terminológia - v AJ / Business Terminology
Ekonomická terminológia - v NJ / Wirtschaftsterminologie
I. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
II. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Intercultural Relations in Business
Obchodná komunikácia - v AJ / Business Communication
Obchodná komunikácia - v NJ / Kommunikation in der Wirtschaft
Obchodné rokovania - v AJ / Business Negotiations
Slovak Language for Foreigners / Slovenčina pre cudzincov

Inžinierske štúdium

Communication Across Cultures
Contemporary Society and Business
Medzikatedrový predmet: Manažment projektov EÚ
Medzikatedrový predmet: Terminologický manažment
Slovak Language for Foreigners / Slovenčina pre cudzincov

Doktorandské štúdium

Academic Writing / Akademické písanie - v AJ
   

Staré programy platné od 2005/2006

Bakalárske štúdium

Effective Presentations
Ekonomická terminológia v AJ / FJ / NJ
I. cudzí odborný jazyk v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
II. cudzí odborný jazyk v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
III. cudzí odborný jazyk v FJ, NJ, RJ, ŠJ, TJ
Obchodná komunikácia v AJ, NJ
Obchodné rokovania v AJ
Seminár k medzinárodnému jazykovému certifikátu z AJ
Slovak Language for Foreigners / Slovenčina pre cudzincov

Inžinierske štúdium

Ekonomická problematika v tlači v AJ / FJ / NJ / ŠJ
Manažment projektov EÚ
Manažment terminológie
Slovak Language for Foreigners / Slovenčina pre cudzincov

Doktorandské štúdium

Academic Writing / Akademické písanie - v AJ

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra