Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Informácie pre uchádzačov PRIJATÝCH do 1. roku

Vážení uchádzači prijatí do 1. roku inžinierskeho štúdia,

blahoželáme Vám k prijatiu na štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú zápisu na štúdium na Ekonomickej fakulte UMB od akademického roka 2017/2018.

DENNÉ INŽINIERSKE ŠTÚDIUM                                                 EXTERNÉ INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

 

PODNIKOVÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY s miestom štúdia v Poprade


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 8. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia