Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

PROMÓCIE BC a ING - september 2017

 

Slávnostné promócie absolventov BAKALÁRSKEHO a INŽINIERSKEHO štúdia akademického roka 2016/2017

sa budú konať

v aule Rotunde, na Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1

 

27. septembra 2017 (streda) - promócie absolventov INŽINIERSKEHO štúdia     

HARMONOGRAM INŽINIERSKYCH PROMÓCIÍ


28. septembra 2017 (štvrtok) - promócie absolventov BAKALÁRSKEHO štúdia

HARMONOGRAM BAKALÁRSKYCH PROMÓCIÍ


Zaradenie absolventov je zverejnené aj v AIS. V rámci systému AIS už absolvent NIČ NEPOTVRDZUJE.

Vzhľadom na kapacitu auly Rotundy odporúčame 5 pozvaných hostí, ktorí sa zúčastnia slávnostného aktu.


Na promócie sú zaradení LEN absolventi, ktorí sa cez AIS v stanovenom termíne (do 10.9.2017) na promócie prihlásili! Z kapacitných dôvodov NIE JE MOŽNÉ zaradiť na promócie ďalších absolventov!

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 5. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia