Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Medzinárodné stretnutie katedier ekonómie

V rámci konferencie ETAP 2017 - sekcia "Economic theory" - sa dňa 4.10.2017 na pôde EF UMB uskutočnilo medzinárodné stretnutie zástupcov katedier, zabezpečujúcich výučbu ekonomickej teórie na 7 univerzitách na Slovensku a v Čechách. Stretnutie začalo prednáškou Prof. Alaina Buzelayho (Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne) na tému "Limity ekonomickej teórie v reflexií praktík protekcionistov a neoliberálov v súčasnom ekonomickom prostredí". V rámci diskusie sa otvárali otázky obsahovej náplne výučby zabezpečovaných predmetov aj otázky používaných didaktických techník. Stretnutie zástupcov katedier ekonómie malo za cieľ hľadať možnosti vzájomnej spolupráce prostredníctvom tzv. sieťovania pracovísk. Zúčastnení členovia katedier vyjadrili záujem v tejto aktivite pokračovať a stretávať sa na pravidelnej báze.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta