NEMECKO - Internationaler Bund

Internationaler Bund Stuttgart, Nemecko

 

Na základe zmluvnej spolupráce s touto spoločnosťou môžu študenti EF UMB v 2. až 5. roku štúdia vo všetkých študijných programoch absolvovať odbornú stáž v strediskách, ktoré sú jej súčasťou (Stuttgart, Mníchov, Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim, Tubingen, Ulm, Reichenaur a ďalších).

Pracovný čas je 38,5 hod. pracuje sa od pondelka do piatku na ekonomických oddeleniach jednotlivých strediskách a aj  v zariadeniach cestovného ruchu. Na pracovisku sú študenti zaúčaní odborným personálom. Praktikanti nemajú nárok na dovolenku, v odôvodnených prípadoch však existuje možnosť zobrať si voľno a nadrobiť si hodiny.

Dĺžka stáže je minimálne 3 mesiace, po dohode viac, max. však 12 mesiacov.

Termín realizovania stáže je kedykoľvek v priebehu akademického roka, vrátane letných mesiacov. Obdobie realizovania stáže a pracovné zaradenie si vyberá každý študent podľa toho, čomu sa chce počas praxe venovať a  po dohovore s kontaktnou osobou v IB.

Ubytovanie je poskytované spoločnosťou IB v jej zariadeniach bezplatne. Študenti sú ubytovaní v blízkosti miesta výkonu práce, v opačnom prípade zabezpečí IB zľavy na cestovanie mestskou dopravou.
Stravovanie poskytuje IB za zvýhodnenú cenu v tých strediskách, v ktorých sa stravovanie poskytuje. Ostatné náklady si študenti hradia sami z poskytnutého ERASMUS+ grantu, prípadne z platu ak vykonávajú stáž individuálne.

Študenti si musia pred odchodom na stáž zabezpečiť zdravotné poistenie: medzinárodný preukaz zdravotného poistenia, poistenie liečebných nákladov, poistenie pre prípad úrazu či úmrtia. Ostatné druhy poistenia (poistenie zodpovednosti za škodu, a pod.) sa zabezpečuje po dohovore s kontaktnou osobou v IB.

Popis konkrétnych ponúkaných pozícií  v rámci IB nájdete v prilohe tejto ponuky.

K tejto stáži sa vyžaduje znalosť  nemeckého jazyka na komunikatívnej úrovni. Odbornú znalosť jazyka sa máte možnosť naučiť aj pošas stáže!

Študenti sa môžu prihlasovať na obdobie september až september aktuálneho  akademického roka.

Študenti vybraní na realizovanie stáže v rámci programu ERASMUS+ získajú grant na stáž podľa podmienok programu.

Momentálne stáže financujeme na max 75 dní, no ostať možte max 12 mesiacov /tj. 360 dní/.

Do Nemecka je grant, pre stážistu študenta aj pre stážistu už absoventa, v AR 2017/2018 v sume 520,-EUR / 30 dní.

Maximálna  finančná podpora stáže v Nemecku z programu ERASMUS+  je teda 1300,- EUR /na 75 dní/.

 

Kontaktná osoba v IB v Nemecku  je:

pani Marianne Steiner                                             

Scheffelstrasse 11-17

761 35 Karlsruhe
tel. +49 172 728 33 53

mobil: 00421 944 450 901

e-mail: marianne.steiner@gmx.net

a

pani Lucia Chriščanovská

Internationaler Bund e.V.
Heusteigstrasse 90-92
70180 Stuttgart
tel. +49 711 6454 426, fax. +49 711 6454 505

e-mail: lucia.chriscanovska@internationaler-bund.de

 

Vyplnenú prihlášku na stáž spolu s jej prílohami doručíte do 20.12.2017  na Referát medzinárodnýcgh vzťahov priamo  Jane Prašovskej, hlavná budova Tajovského 10, č. dverí 100, alebo na jana.prasovska@umb.sk

1. životopis v slovenskom aj v nemeckom jazyku

2. motivačný list v slovenskom aj v nemeckom jazyku

+ z priloženého súboru ponúkaných pozícií  si vyberiete miesto, ktré vás zaujme najviac. Ak také miesto v ponuke nieje, špecifukujte svoj záujem jasne v motivačnom liste v oboch jazykoch.

3. dokumenty potvrdzujúce znalosť nemeckého jazyka (obyčajná kópia certifikátu, štátnej /záverečnej jazykovej skúšky, hodnotenie od lektora...)

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staze IB Nemecko - plan volnych miest.xlsx (6. 11. 2017 9:17:14)
popis pracovných činností praktikantov IB _NJ.pdf (19. 1. 2015 13:21:49)
popis pracovných činností praktikantov IB_SJ.pdf (19. 1. 2015 13:21:42)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 6. 11. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana