Ekonomická fakulta

NEMECKO - Internationaler Bund

Internationaler Bund Stuttgart, Nemecko
 
Na základe zmluvnej spolupráce s touto spoločnosťou môžu študenti EF UMB v 2. až 5. roku štúdia vo všetkých študijných programoch absolvovať odbornú stáž v strediskách, ktoré sú jej súčasťou (Stuttgart, Mníchov, Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim, Tubingen, Ulm, Reichenaur a ďalších).
 
Pracovný čas je 38,5 hod. pracuje sa od pondelka do piatku na ekonomických oddeleniach jednotlivých strediskách a v zariadeniach cestovného ruchu. Na pracovisku sú študenti zaúčaní odborným personálom. Praktikanti nemajú nárok na dovolenku, v odôvodnených prípadoch však existuje možnosť zobrať si voľno a nadrobiť si hodiny.
 
Dĺžka stáže je min. 3 mesiace, po dohode viac, max. však 12 mesiacov. Termín realizovania stáže je kedykoľvek v priebehu akademického roka, vrátane letných mesiacov. Obdobie realizovania stáže a pracovné zaradenie si vyberá každý študent po dohovore s kontaktnou osobou v IB.
 
Ubytovanie je poskytované spoločnosťou IB v jej zariadeniach bezplatne. Študenti sú ubytovaní v blízkosti miesta výkonu práce, v opačnom prípade zabezpečí IB zľavy na cestovanie mestskou dopravou.
Stravovanie poskytuje IB za zvýhodnenú cenu v tých strediskách, v ktorých sa stravovanie poskytuje. Ostatné náklady si študenti hradia sami z poskytnutého ERASMUS grantu, prípadne z platu ak vykonávajú stáž individuálne.
 
Študenti si musia pred odchodom na stáž zabezpečiť zdravotné poistenie: medzinárodný preukaz zdravotného poistenia, poistenie liečebných nákladov, poistenie pre prípad úrazu či úmrtia. Ostatné druhy poistenia (poistenie zodpovednosti za škodu, a pod.) sa zabezpečuje po dohovore s kontaktnou osobou v IB.

 

 Popis konkretnych funkcii mate v prilohe tejto ponuky, v NJ aj v SJ

Kontaktná osoba v IB je

pani Marianne Steiner

Hauptstrasse 22, 658 12 Bad Sonen am Taunus, Nemecko
tel. +49 172 728 3353, mobil: 00421 944 450 901

e-mail: marianne.steiner@gmx.net
www.internationaler-bund.de, www.ib-bildung.de

a

 pani Lucia Chriščanovská

Internationaler Bund e.V.
Heusteigstrasse 90-92
70180 Stuttgart
tel. +49 711 6454 426, fax. +49 711 6454 505
e-mail: lucia.chriscanovska@internationaler-bund.de
 
 

Prihlásenie na stáž v rámci programu ERASMUS je vždy do deadlinu celeho ERASMU

bezne je to koniec januara az polovica februara kazdeho roka!

 
Vyplnenú prihlášku /Erasmus stáž/ spolu so životopisom a motivačným listom v slovenskom aj v nemeckom jazyku a dokumentami potvrdzujúcimi znalosť nemeckého jazyka (kópia certifikátu, štátnej / záverečnej jazykovej skúšky, hodnotenie od lektora) doručte do uvedeného termínu p. Jane Prašovskej , hlavná budova č. dverí 100, alebo na jana.prasovska@umb.sk
 
Študenti sa môžu prihlasovať na obdobie september až september akademického roka

Študenti vybratí na realizovanie stáže v rámci programu ERASMUS získajú grant na stáž .Ostatné podmienky stáže zostávajú nezmenené.

 

Stáže sú z programu Erasmus + v AR 2015/2016 podporované financiami na maximálne 60 dní. Každá krajina má sumu určenú na financovanie 30 dní, pri Nemecku je to na tento AR 500 Eur / 30 dní.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

IB staze volne na 2017.xlsx (9. 2. 2017 9:50:37)
popis pracovných činností praktikantov IB _NJ.pdf (19. 1. 2015 13:21:49)
popis pracovných činností praktikantov IB_SJ.pdf (19. 1. 2015 13:21:42)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 9. 2. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana