Oznamy


 

Katedra odbornej jazykovej komunikácie organizuje stretnutie absolventov programu JOSZEF pri príležitosti 40. výročia vzniku Ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční 7. októbra 2017 o 19 hodine v hoteli Dixon.

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra