Úvod > Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov >

Organizačná štruktúra

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
e-mail: emilia.zimkova@umb.sk

Vedúca CRD
Ing. Petra Cisková
e-mail: petra.ciskova@umb.sk

Členovia CRD
Ing. Michal Budinský
e-mail: michal.budinsky@umb.sk

Ing. Lucia Dobrotová
e-mail: lucia.dobrotova@umb.sk

Ing. Peter Kubaška
e-mail: peter.kubaska@umb.sk

Ing. Denisa Mlynárová
e-mail: denisa.mlynarova@umb.sk

 

V prípade záujmu o členstvo v CRD vyplňte registračný formulár.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 1. 9. 2019 | Aktualizoval: Petra Cisková