Úvod > Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov >

Organizačná štruktúra

Vedúci CRD
Ing. Martin Kiaba
e-mail: martin.kiaba@umb.sk

Členovia CRD
Ing. Simona Šályová
e-mail: simona.salyova@umb.sk

Ing. Zuzana Huliaková
e-mail: zuzana.huliakova@umb.sk

Ing. Ivana Rybovičová
e-mail: ivana.rybovicova@umb.sk

Ing. Daška Václavíková
e-mail: dasa.vaclavikova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 7. 2017 | Aktualizoval: Martin Kiaba