Úvod > Fakulta >

Informačné stretnutie k študentským mobilitám

Obsahom stretnutia bude poskytnúť informácie o postupe a podmienkach prihlasovania sa na mobilitu, o postupe pri vybavovaní mobility, dokumentoch potrebných k realizácii mobility, informácie o partnerských univerzitách, ako aj výmena skúseností z realizovaných študentských mobilít, ktoré pomôžu pri výbere mobility na nasledujúci akademický rok 2018/2019.
 
Dátum: 29. 11. 2017
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:20
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: PO2 na Tajovského 10, EF UMB
Odborný gestor: doc., Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: ako a kedy sa prihlásiť na mobilitu štúdium alebo stáž do zahraničia. ERASMUS+Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana  Prašovská
Titul: Mgr.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
prasovska.jana
Telefón: 048 446 2197
 
.
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Aktualizoval: Prašovská Jana