Úvod > Fakulta >

Deň jazykov na EF UMB

Príďte sa zabaviť s cudzími jazykmi! Dozviete sa ako funguje Katedra odbornej jazykovej komunikácie.
 
Dátum: 10. 10. 2018
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Samovzdelávacie stredisko, Nová budova EF UMB, 1.poschodie
Odborný gestor: PhDr. Mária Spišiaková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom tohto podujatia je prezentovať aktivity Katedry odbornej jazykovej komunikácie, jej históriu, členov, publikácie a zároveň jazykovými hrami, kvízami a krátkou prezentáciou zabaviť návštevníkov.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
ruský
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Hry v cudzích jazykoch
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Marta Valihorová
Titul: PaedDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB -KOJK
E-mail:
marta.valihorova
Telefón: 048/446 2532
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Aktualizoval: Ľuba Divoková