2013 Predvianočná veselica

Pri príležitosti zavŕšenia štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v akademickom roku 2013 – 2014,
v ktorom si Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania pripomína 50. výročie svojho založenia,
zorganizovali študenti 2. roku inžinierskeho štúdia odboru Cestovný ruch
pre seba a členov katedry predvianočnú veselicu s podtitulom

Čože je to 50-ka“.

Členovia katedry ďakujú študentom za pozvanie i za príjemne strávený večer.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš