Ekonomická fakulta

Uskutočnené konania na fakulte

          V priloženom súbore nájdete zoznam uskutočnených habilitačných a vymenúvacích konaní na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici od roku 2003 v jednotlivých študijných (vedných) odboroch, v ktorých fakulta má, resp. mala právo uskutočňovať habilitačné konania a konania pre vymenovanie za profesora.

Uskutočnené habil. a vymen. konania (marec 2017).doc (28. 3. 2017 10:29:35)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 3. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica