Prihlásenie sa na mobilitu v zahraničí

Termín podania prihlášok na študentskú mobilitu v zahraničí v rámci ERASMUS+ na akademický rok 2019 / 2020 je do 10.1.2019.

- prihlasujete sa na oba semestre  AR 2019/2020

- ponuka platí aj pre absolventov roku 2019

- termín a podmienky platia aj pre ERASMUS+ stáže

 

Kompletné prihlášky s prílohami môžte nosiť osobne alebo zasielať e mailom  na:  Jana Prašovská,  Referát medzinárodných vzťahov/ Mobilít študentov, kancelária č.100, I. posch EF. jana.prasovska@umb.sk

 

Prihlasujete sa formou prihlášky a jej príloh

PRÍLOHY k prihláške  platia v prípade štúdia aj stáže:

  • 1. CV v cudzom (AJ) a v slovenskom jazyku (neplatí pre  zahraničných študentov študujúcich v AJ)

  • 2. Motivačný list v cudzom (AJ)  a v slovenskom jazyku (neplatí pre  zahraničných študentov študujúcich v AJ)

  • 3. potvrdenie o znalosti jazyka (AJ resp. FJ, ŠPJ, NJ...)

  • 4. prehľad  ďalších mimoškolských aktivít  (účasť na Študentskej vedeckej aktivite a práca v študentských organizáciách) - nie je potrebné k priháške na stáž

Nekompletné prihlášky bez príloh a požadovaných informácií neakceptujeme!

Pri výbere študentov sa zohľadňuje:

  1.  jazykové kompetencie

  2. motivácia

  3.  reprezentácia školy (účasť na aktivitách ako napr.ŠVA, v ESN a pod.)

  4.  doterajšie študijné výsledky

 

V prípade  otázok kontaktujte: Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

 pondelok - štvrtok od 8:30 do 12:00

1. posch. č. 100

Prihlaska Erasmus plus staz.doc (19. 12. 2018 10:14:35)
Prihlaska - Application Form Erasmus studium - study.doc (4. 12. 2018 12:47:01)
Prehľad bilaterálnych dohôd Erasmus Plus.xlsx (3. 12. 2018 10:48:58)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 7. 1. 2019 | Aktualizoval: Prašovská Jana