Prihlásenie sa na mobilitu v zahraničí


 Termín podania prihlášok na študentskú mobilitu v zahraničí v rámci ERASMUS+ na akademický rok 2021 / 2022 je do 8.12.2020!

+ ešte sa stále môžte prihlasovať na mobility štúdium aj stáže, a to  ešte aj na LS AR 2020/21. Budeme dopĺňať miesta, ktoré sme nevyčerpali v dôsledku opatrení pre koronavírus.

- prihlasuje sa na oba semestre  AR 2021/2022

- ak máte záujem o mobilitu na oba semestre, podávate 2 prihlášky, jednu na ZS a jednu na LS

- ponuka a termíny platia aj pre absolventov roku 2021 uchádzajúcich sa o stáž absolventa

- termín a podmienky platia aj pre všetky ERASMUS+ stáže

- prihlasujete sa formou prihlášky a jej príloh, pričom prihláška pre súčasné prihlasovanie sa je značne upravená z dôvodu reštrikcií pre pandémiu COVID-19 na SR   treba dodržiavať pokyny v danej prihláške

 

Kompletné prihlášky s prílohami  zasielate e mailom  na adresu: .jana.prasovska@umb.sk

PRÍLOHY k prihláške  platia v prípade štúdia aj stáže a sú uvedené priamo v prihláške

Nekompletné prihlášky bez príloh a požadovaných informácií neakceptujeme!

 

Pri výbere študentov sa zohľadňuje:

  1. najmä jazykové kompetencie

  2. následne vaša motivácia a správny výber partnerskej školy

  3. potom vaše doterajšie osobné aktivity a skúsenosti podľa CV

  4. potom  reprezentácia školy (účasť na aktivitách ako napr.ŠVA, v ESN a pod.)

  5. a doterajšie študijné výsledky

 

V prípade  otázok kontaktujte: Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

 pondelok - štvrtok od 8:30 do 12:00

 

Prihlaska - Application Form Erasmus study English version.doc (4. 11. 2020 10:32:00)
Prihlaska Erasmus plus staz.doc (22. 10. 2020 13:22:45)
Prehľad bilaterálnych dohôd Erasmus Plus EF UMB.xlsx (22. 10. 2020 13:03:55)
Súhlas osobné údaje ERASMUS.docx (14. 10. 2019 10:26:03)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 4. 11. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana