Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Rozmiestnenie posluchárni na EF UMB

Nová budova EF UMB.pdf (4. 7. 2016 12:53:48)
Hlavná budova EF UMB.pdf (4. 7. 2016 12:53:29)
Rozmiestnenie posluchární na EF UMB.xls (12. 9. 2014 11:40:03)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 7. 2016 | Aktualizoval: Administrátor