Rigová Zuzana, Ing., PhD.

Oddelenie: informatiky a informačných systémov
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Zuzana_Rigova.pdf  
Vyučované predmety: Informačné systémy
Informačné systémy v manažmente území
Informačné systémy vo verejnom sektore
Informatics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Informatika
Informatika v malých a stredných podnikoch 2
Konzultačné hodiny: Konzultácie na LS 2019/20: Pondelok 10:30 -13:30 hod. (konzultácie je potrebné dohodnúť si mailom
E-mail:
zuzana.rigova
Telefón: 048/4466625
Kancelária: č. 325 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor