Sopková Eva, Ing., PhD.

Funkcia: odborná asistentka s PhD.
Oddelenie: Ekonomiky podniku
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile Eva Sopková AJ.pdf  
Vyučované predmety: Dane podnikateľských subjektov
Diplomový seminár (EMMSP, MMP)
Ekonomika a financovanie podniku
Ekonomika podniku 1.
Ekonomika podniku 2.
Konzultačné hodiny: pondelok: 8,30 - 10,30 hod.; 12,30 - 14,30 hod.
E-mail:
eva.sopkova
Telefón: +421-48-446 2713
Kancelária: č.dv. 306
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní , grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Zodpovednosť vybraných trhových subjektov ako významný determinant aplikácie princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor