Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.

Funkcia: profesor
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Marian Gucik.pdf  
Vyučované predmety: Diplomový seminár - CR
Ekonómia a politika cestovného ruchu
Manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom v cestovnom ruchu
Manažment cestovného ruchu
Metodológia a etika vedeckej práce 1.
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Seminár k inžinierskej štátnej skúške - CR
Teória a manažment cestovného ruchu 1.
Teória a manažment cestovného ruchu 2.
Teória cestovného ruchu
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor
E-mail:
marian.gucik
Telefón: 048/446 2213
Kancelária: č. 119
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2009

Zahraničné ostatné projekty

Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 30. 11. 2016

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka