Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.

Funkcia: profesor
Oddelenie: KCRaSS
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Dejiny kultúry
Diplomová práca - CR
Diplomový seminár - CR
Ekonómia a politika cestovného ruchu
Manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom v cestovnom ruchu
Manažment cestovného ruchu
Metodológia a etika vedeckej práce 1.
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Procesný manažment v cestovnom ruchu 2
Seminár k inžinierskej štátnej skúške - CR
Teória a manažment cestovného ruchu 1.
Teória a manažment cestovného ruchu 2.
Teória cestovného ruchu
Konzultačné hodiny: viď. priložený súbor
E-mail:
marian.gucik
Telefón: 048/446 2213
Kancelária: č. 119
Iné:  

Zahraničné ostatné projekty

Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 30. 11. 2016

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov

Konzultačné hodiny_LS 2017-2018 (30. 1. 2018 15:10:46)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Marčeková Radka