Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Orieška Ján, doc. Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Jan Orieska.pdf  
Vyučované predmety: Animácia v cestovnom ruchu
Cestovné kancelárie
Diplomová práca - CR
Diplomový seminár - CR
Kongresové služby v cestovnom ruchu
Kultúra prejavu
Metodológia a etika vedeckej práce 1.
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Seminár k bakalárskej štátnej skúške - CR
Technológia služieb cestovného ruchu 2
Teória a manažment cestovného ruchu 1.
Teória a manažment cestovného ruchu 2.
Základy cestovného ruchu
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor
E-mail:
jan.orieska
Telefón: 048/446 2218
Kancelária: č. 123
Iné:  

Zahraničné ostatné projekty

Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 30. 11. 2016

Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Marčeková Radka