Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Orieška Ján, doc. Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Jan Orieska.pdf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:  
Telefón:  
Kancelária:  
Iné:  

Zahraničné ostatné projekty

Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 30. 11. 2016

Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov

Konzultačné hodiny - ZS 2019-2020.pdf (3. 10. 2019 11:27:57)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš