Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Makovník Tomáš, Ing., PhD.

Funkcia: tajomník katedry
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Diplomová práca - CR
Hotelierstvo
Infraštruktúra cestovného ruchu
Kongresové služby v cestovnom ruchu
Kultúra prejavu
Odborná prax 1
Odborná prax 2
Seminár k bakalárskej štátnej skúške - CR
Spoločenský a diplomatický protokol - CR
Spoločenský protokol (CR)
Konzultačné hodiny: pozri priložený súbor
E-mail:
tomas.makovnik
Telefón: 048/446 2218
Kancelária: č. 123
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením v interkultúrnom prostredí, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Marčeková Radka