Úvod > Pracoviská >

Šuranová Zuzana, doc. Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH 2016.pdf  
Vyučované predmety: Diplomový seminár
Finančné vykazovanie a bilancovanie
Finančný manažment vo verejnom a neziskovom sektore
Group accounting
International accounting
Koncernové účtovníctvo
Konsolidácia účtovnej závierky
Medzinárodné účtovníctvo
Prípadové štúdia z konsolidácie účtovnej závierky
Special seminar in finance and banking
Špeciálny seminár z financií a peňažníctva
Účtovníctvo 1
Účtovníctvo 2
Účtovníctvo vo verejnom sektore
Konzultačné hodiny: LS: utorok 12:00-14:00; štvrtok 12:00 - 14:00; Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom alebo osobne.
E-mail:
zuzana.suranova
Telefón: 048/446 63 16
Kancelária: NB 227
Iné:  

Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty

CFA Brožúra.pdf (26. 5. 2017 8:12:23)
Leták katedry 1.pdf (25. 5. 2017 22:32:43)
Leták katedry 2.pdf (25. 5. 2017 22:32:32)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ