Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská >

Šuranová Zuzana, doc. Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH 2016.pdf  
Vyučované predmety: Diplomový seminár
Finančné vykazovanie a bilancovanie
Finančný manažment vo verejnom a neziskovom sektore
Group accounting
International accounting
Koncernové účtovníctvo
Konsolidácia účtovnej závierky
Medzinárodné účtovníctvo
Special seminar in finance and banking
Špeciálny seminár z financií a peňažníctva
Účtovníctvo 1
Účtovníctvo 2
Účtovníctvo vo verejnom sektore
Konzultačné hodiny: LS: pondelok 14:00 - 15:30; utorok 11:00 - 12:30; Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom alebo osobne.
E-mail:
zuzana.suranova
Telefón: 048/446 63 16
Kancelária: NB 227
Iné:  

Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty

  


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Ščerba Kamil