Úvod > Pracoviská >

Krištofík Peter, doc. Ing., Ph.D.

Funkcia: dekan, docent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Diplomový seminár
Financial management 1
Financial Management I.
Financie
Financie a mena
Finančné riadenie podniku
Finančné trhy
Finančný manažment 1
Finančný manažment 3
International finance
International financial management
Medzinárodné financie
Medzinárodné financie 2
Podnikové financie
Special seminar in finance and banking
Špeciálny seminár z financií a peňažníctva
Konzultačné hodiny: LS: utorok 9:00-11:00 vždy po predchádzajúcej dohode
E-mail:
peter.kristofik
Telefón: 048/446 21 21
Kancelária: NB 410, HB 035
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2013
Analýza vybraných otázok finančného bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2011

Zahraničné ostatné projekty

UTHRad Integrated Programme - Investment in education, professional training for skill development and lifelong learning; Pathways of Co-operation - support for entities implementing international co-operation, grantová schéma: Európsky sociálny fond, dátum ukončenia: 31. 10. 2020

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov

CFA brožúra (21. 2. 2019 11:46:27)
Leták katedry 1.pdf (25. 5. 2017 22:32:43)
Leták katedry 2.pdf (25. 5. 2017 22:32:32)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ