Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská >

Krištofík Peter, doc. Ing., Ph.D.

Funkcia: dekan, docent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Diplomový seminár
Financial management 1
Financial Management I.
Financie
Financie a mena
Finančné riadenie podniku
Finančné trhy
Finančný manažment 1
Finančný manažment 3
International finance
International financial management
Medzinárodné financie
Medzinárodné financie 2
Podnikové financie
Seminár k bakalárskej práci
Special seminar in finance and banking
Špeciálny seminár z financií a peňažníctva
Konzultačné hodiny: LS: utorok 9:00-10:30 vždy po predchádzajúcej dohode
E-mail:
peter.kristofik
Telefón: 048/446 21 21
Kancelária: NB 410, HB 035
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem., grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 9. 2019

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov

  


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Ščerba Kamil