Musa Hussam, doc. Ing., PhD.

Funkcia: prodekan pre pedagogickú činnosť, docent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH 2016.docx  
Vyučované predmety: Diplomový seminár
Financial management 1
Finančné riadenie podniku
Finančný manažment 1
Finančný manažment 3
International finance
International financial management
Medzinárodné financie
Medzinárodné financie 2
Medzinárodný finančný manažment
Platobný styk
Podnikové financie
Seminár k bakalárskej práci
Konzultačné hodiny: LS: streda 12:30-14:30; štvrtok 12:30-14:30; Na konzultácie sa prihláste dopredu mailom.
E-mail:
hussam.musa
Telefón: 048/446 63 15; 048/446 21 30
Kancelária: NB 231; HB 044
Iné: Profesný životopis: 1983-1987 Gymnázium, Ammán, Jordánsko 1988-1989 Jazyková škola, Bratislava 1989-1993 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická Univerzita, Bratislava 1994-1998 Doktorandské štúdium, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita, Bratislava Odbor: 62-90-9 Podnikový manažment

Domáce výskumné projekty

Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor