Flaška Filip, Ing., PhD.

Funkcia: Vedúci katedry
Oddelenie: -
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Filip Flaška.pdf
VPCH Flaška 2018.pdf  
Vyučované predmety: Analýza dát a reporting
Analýza dát a reporting
Bakalárska práca s obhajobou (TM)
Diplomová práca s obhajobou (TS)
Environmental Management
Environmentálny manažment
Financovanie verejnej správy
Finančný manažment vo verejnom a neziskovom sektore
Finančný manažment vo verejnom sektore
Kvantitatívne metódy v manažmente území
Manažment rozvoja vidieka
Manažment verejnej správy
Prax
Regional and Local Finance (Financie regionálnych a miestnych samospráv)
Regionálny trh práce a manažment ľudských zdrojov
Spoločenský protokol (EMP)
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy
Terénny výskum
Učiace sa regióny
Verejné rozpočty a financie územných samospráv
Konzultačné hodiny: Ut. 10:00- 12:00, St. 13:00- 15:00
E-mail:
filip.flaska
Telefón: 048 446 2729
Kancelária: 422
Iné: Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e-mailom.

Domáce výskumné projekty

Daňové príjmy a daňová kapacita územných samospráv, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023

Zahraničné ostatné projekty

Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku, grantová schéma: EHP Slovensko, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku, grantová schéma: EEA Grants, dátum ukončenia: 30. 8. 2016

Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor