Sýkorová Katarína, Ing., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie: -
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Katarína Sýkorová.pdf
VPCH Sýkorová.doc  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (TM)
Diplomová práca s obhajobou (TS)
Financovanie verejnej správy
Partnerstvo a komunikácia v regionálnom rozvoji
Projektový manažment v regionálnom rozvoji
Regionálny trh práce a manažment ľudských zdrojov
Spoločenský protokol (EMP)
Konzultačné hodiny: Utorok 13:00-15:00. Štvrtok 9:30-11:30.
E-mail:
katarina.sykorova
Telefón: 048 446 2016
Kancelária: 216
Iné: Na konzultácie je potrebné sa vopred nahlásiť e-mailom alebo telefonicky.

Domáce výskumné projekty

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Smart Governance v podmienkach miestnej samosprávy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022

Odborné knižné publikácie


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor