Škvareninová Dagmar, Mgr., PhD. - anglický jazyk

Funkcia: tajomníčka katedry
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH Škvareninová Dagmar 2012_05_23.doc  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: Pondelok 11:00 - 13:00
Utorok 10:00 - 12:00
E-mail:
dagmar.skvareninova
Telefón: 446 25 17
Kancelária: 261
Iné:  

Vedecké monografie


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Administrátor