Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Knapková Miroslava, Ing., Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent
Oddelenie: aplikovaných spoločenských vied
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH KNAPKOVÁ SEPTEMBER 2017.doc  
Vyučované predmety: Pracovné právo
Pracovné právo (v AJ)
Právo
Právo (v AJ)
Správne právo
Základy práva
Konzultačné hodiny: LS 2019/2020: Pondelok: 12:00-14:00, Utorok: 13:00-15:00
E-mail:
miroslava.knapkova
Telefón: 048/446 2652
Kancelária: 1. poschodie, č. 129
Iné: Výskumné oblasti JEL: K 12 Contract Law, K 22 Antitrust Law, K 31 Labor Law, L 26 Entrepreneurship, M 21 Business Economics

Domáce výskumné projekty

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy , grantová schéma: , dátum ukončenia: 21. 3. 2020

Domáce ostatné projekty

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Zahraničné ostatné projekty

Wind of Change. Empowering student Activism in Armenia. , grantová schéma: International Visegrad Fund, Visegrad+, dátum ukončenia: 25. 8. 2019

Vysokoškolské učebnice


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor