Úvod > Pracoviská >

Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.

Funkcia: vedúci katedry
Oddelenie: Informatiky a informačných systémov
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Informačné systémy
Informačné systémy v manažmente území
Informačné systémy v manažmente území
Informačné systémy vo verejnej správe
Informačné systémy vo verejnom sektore
Informačné systémy vo verejnom sektore
Informatics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Informatika
Informatika v malých a stredných podnikoch 1
Informatika v malých a stredných podnikoch 2
Information Systems in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Informatique
Kvantitatívne metódy v manažmente území
Kvantitatívne metódy vo financiách
Kvantitatívne metódy vo verejnom sektore
Quantitative Methods in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Konzultačné hodiny: Konzultácie na LS 2017/18: Streda 9:00 - 12:00 hod. (Na konzultácie je potrebné prihlásiť sa vopred osobne alebo e- mailom. Konzultácie je možné dohodnúť aj v inom čase.
E-mail:
miroslav.huzvar
Telefón: 048/446 6611
Kancelária: č. 331 (nová budova)
Iné:  

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor