Úvod > Pracoviská >

Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.

Funkcia: vedúci katedry
Oddelenie: Informatiky a informačných systémov
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Informačné systémy
Informačné systémy v manažmente území
Informačné systémy v manažmente území
Informačné systémy vo verejnej správe
Informačné systémy vo verejnom sektore
Informačné systémy vo verejnom sektore
Informatics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Informatika
Informatika v malých a stredných podnikoch 1
Informatika v malých a stredných podnikoch 2
Information Systems in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Informatique
Kvantitatívne metódy v manažmente území
Kvantitatívne metódy vo financiách
Kvantitatívne metódy vo verejnom sektore
Quantitative Methods in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Konzultačné hodiny: KH na ZS 2018/19 : Streda 9:00 - 12:00 (Na konzultácie je potrebné prihlásiť sa vopred osobne alebo e- mailom. Konzultácie je možné dohodnúť aj v inom čase.)
E-mail:
miroslav.huzvar
Telefón: 048/446 6611
Kancelária: č. 331 (nová budova)
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Metodologické aspekty aplikácie DEA na hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor