Veselovská Lenka, Ing. PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Lenka Veselovská.docx
VPCH_Veselovská_Lenka.doc  
Vyučované predmety: Logistika
Makroekonómia 1.
Manažment rizika
Mikroekonómia
Teória hier
Konzultačné hodiny: pondelok 11.30 - 13.00 hod.(na konzultáciu je potrebné prihlásiť sa e-mailom)
E-mail:
lenka.veselovska
Telefón: 052/426 23 24
Kancelária: 3K3
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy , grantová schéma: , dátum ukončenia: 21. 3. 2020

Domáce ostatné projekty

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor