Veselovská Lenka, Ing. PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Lenka Veselovská.docx
VPCH_Veselovská_Lenka.doc  
Vyučované predmety: Makroekonómia 1.
Manažment rizika
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Mikroekonómia
Teória hier
Konzultačné hodiny: streda 11.00 - 12.20 alebo v inom termíne po dohode
E-mail:
lenka.veselovska
Telefón: 052/426 23 24
Kancelária: 3K3
Iné:  

Domáce ostatné projekty

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor