Vilgová Zuzana, Ing.

Funkcia: študijná referentka IMS Poprad
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
zuzana.vilgova
Telefón: 052/426 23 22
Kancelária: 3K2
Iné: Knižnica: utorok 12:00 h - 13:30 h, piatok 11:00 h - 13:30 h

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor