Home > Science & Research > Research Projects >

Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu

Project Code: VEGA 1/0810/13
Grant Scheme: VEGA
Project Type: National research projects
Status: Finished
Project Start: 1. 1. 2013
Project End: 31. 12. 2015
Principal researcher Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Co-researchers Elexa Ľuboš, Ing., PhD.
Kučerová Jana, doc. Ing., PhD.
Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
Šmardová Ľudmila, Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor