Home > Science & Research > Research Projects >

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu

Project Code: VEGA 1/0935/13
Grant Scheme: VEGA
Project Type: National research projects
Status: Finished
Project Start: 1. 1. 2013
Project End: 31. 12. 2016
Principal researcher Uramová Mária, prof. Ing., PhD.
Co-researchers Hronec Martin, doc. Ing., PhD.
Huňady Ján, Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kika Marian, PhDr., PhD.
Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Kubišová Ľuboslava, Mgr.,
Martinkovičová Miriam, doc. PhDr., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Považanová Mariana, Ing., PhD.
Vallušová Anna, Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor