Home > Science & Research > Research Projects >

Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne

Project Code: KEGA 032/UMB-4/2013
Grant Scheme: KEGA
Project Type: National research projects
Status: Finished
Project Start: 1. 1. 2013
Project End: 31. 12. 2015
Principal researcher Marasová Jana, doc. Ing., PhD.
Co-researchers Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Považanová Mariana, Ing., PhD.
Šuplata Marian, doc. PhDr., PhD.
Uramová Mária, prof. Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor