Home > Science & Research > Research Projects >

Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia

Project Code: VEGA 1/0647/14
Grant Scheme: VEGA
Project Type: National research projects
Status: Finished
Project Start: 1. 1. 2014
Project End: 31. 12. 2016
Principal researcher Úradníček Vladimír, doc. Ing., PhD.
Úradníček Vladimír, doc. Ing., PhD.
Co-researchers Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Stachová Mária, Mgr., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor