Home > Science & Research > Research Projects >

Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky

Project Code: 1/0757/15
Grant Scheme: VEGA
Project Type: National research projects
Status: Finished
Project Start: 1. 1. 2015
Project End: 31. 12. 2017
Principal researcher Zimková Emília, doc. Ing., PhD.
Co-researchers Boďa Martin, Mgr. Ing., PhD.
Izáková Katarína, Ing., PhD.
Pintér Ľubomír, Ing., PhD.
Roháčová Viera, Ing., PhD.

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 7. 7. 2017 | Updated by: Administrátor